Makale; bilimsel, fenni, siyasal, ekonomik ve sosyal hususları açıklayan veya yorumlayan gazete ve dergi yazılarının her birine verilen isimdir. Makalelerin içeriği yazarın kişisel görüşlerinden oluşmaktadır. Yazar, belirlemiş olduğu konu ile ilgili olumlu ya da olumsuz eleştiri yapabilir, tavsiyelerde bulunabilir. Tanıtım yapmayı ve bilgi vermeyi amaçlayabilir. Makale türünde yazarlar, makalelerin içeriğinde genelde politika, sosyal olaylar, bilimsel konular, dil ve kültür gibi bizzat belirleyecekleri konularla ilgili olumlu veya olumsuz eleştirileri ve önerilerini açıklayabilirler. Sonucu itibariyle cazip olan bir bilimsel deney, bu sonuçların yayımlanmasına kadar tamamlanmamış demektir. Esas olarak, bilim felsefesinde mühim olan, kişisel araştırmanın yayımlanma gereği temel varsayımıdır. Yeni olan bilgiler, yalnızca bu biçimde gerçeklik kazanmakta ve varolan veritabanına ilave edilerek bilimsel bilgi olarak adlandırılmaktadır.

akademik makale hazirlama

Bir bilimsel makalenin hazırlık aşaması, anlatım dili açısından mümkün olduğu kadar sade olmalıdır. Süslü kelimeler ile gereksiz edebi cümlelerden kaçınmak gerekmektedir. Uluslararası düzeyde yayın yapmakta olan dergilerle diğer kuruluşlar makaleler konusunda dikkat edilecek kuralları ayrıntılı olarak açıklamaktadırlar. Ana dilde yayımlanacak olan makaleler, ilgili üniversiteler ya da dergilerin ilan ettiği ölçütlere uygun biçimde hazırlanmalıdır. Makale çalışmalarında, konu ile ilgili ayrıntılar, iletişim sayfasında bulunan formun doldurulması suretiyle tarafımıza iletildikten sonra, yapılan çalışma, bölümünüz ile ilgili uzman kadromuz tarafından incelenip gerekli destek sağlanmaktadır. Makalenin formatlama aşamasında da ilgili kılavuza göre düzenleme konusunda yardımcı olunmaktadır.

akademik makaleler hazırlama

Tez Yazdırma, Hazırlama ve Danışmanlık Konularında Profesyonel Destek Almak İçin

Başarı Garantisi

Tecrübe

Özgünlük

Gizlilik