Akademik çalışmalarda en yoğun ihtiyaç duyulan noktalardan bir tanesi çalışmanın istatistik bilimi ile kombinlenmiş olarak yürütülmesidir. Söz konusu kombinleme doğrudan anketli saha araştırmalarında kullanılabileceği gibi biyoistatistik ve ekonometrik analiz alanlarında da yapılmaktadır. Anket çalışmalarının çözümlenmesinde SPSS programını kullanan ekibimiz gereken durumlarda AMOS, LISREL, CMA gibi programlar ile tümleşik çalışmalar yürüterek yapısal eşitlik modellerini de sınayabilmektedir. Bununla birlikte ekonometrik analizlerde STATA, Eviews, SAS ve R programlarını kullanmaktayız. Özellikle son dönemlerin popüler teknikleri olan görece karmaşık meta analiz, veri madenciliği ve panel veri analizlerinde gereken desteği sağlayabilmekteyiz.

istatistik ve veri analizi hizmeti

Tez Yazdırma, Hazırlama ve Danışmanlık Konularında Profesyonel Destek Almak İçin

Başarı Garantisi

Tecrübe

Özgünlük

Gizlilik