Öncelikle uzman olduğumuz konularda çalışma yapıyoruz. Her biri kendi konusunda uzman profesyonel ekip üyelerine sahibiz. İhtiyaçlarınızın ne olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz. Yapmamız gerekenlerin yanında neler yapmamamız gerektiği konusunda da bilgi sahibi olduğumuzdan her biri özgün çalışmalarla taleplerinizi karşılamaya özen gösteriyoruz.
Sağlamış olduğumuz hizmette hem firmamızın hem de müşterilerimizin korunması adına firmamız ve müşterilerimiz arasında sözleşme imzalanmaktadır. Sözleşmeler, yüzyüze görüşme şeklinde yapılabileceği gibi kargo yoluyla ulaştırılma yöntemiyle de yapılmaktadır. Alınan hizmetin faturalandırılması ve size teslimi, hizmet alırken güvende olduğunuza dair bir diğer unsurdur.
Özgün çalışmalar yapmak amacı ile ücret almaktayız. En mühimi de sürekli olarak iletişim halinde olacağımız için ortalama 15 (on beş) günlük zaman dilimlerinde danışman hocalarınızın onayına sunulacak biçimde verilerin sizlere transfer edilmesidir. Sizlerin ve danışman hocalarınızın istekleri doğrultusunda da çalışmalarınız revize edilmektedir. Sonuç olarak çalışmalarda sürekli yenileme yapılması sağlanmakta ve ortaya özgün projeler çıkarılmaktadır. Bununla birlikte özgünlüğün en önemli göstergesi olarak her aşamada öğrenciye ilgili programlardan (Ithenticate, Turnitin ya da Urkund) alınmış orijinallik raporları sunulmaktadır.
Önce tez, proje ya da ödev konusu hakkında tüm istekler bizlere iletilmektedir. Ön çalışma neticesinde talep edilmekte olan ücret ve şartlarda anlaşılması halinde belirtilen banka hesabına istenilen ücretin yarısının yatırılmasından sonra çalışmalara başlanmaktadır. Taslak çalışma, en fazla 10 (on) gün sonra tarafınıza gönderilmektedir. Onay alındıktan sonra 15 (on beş) günlük periyotlar ile çalışmanın son hali gönderilmektedir. Tarafınızdan gelen geri bildirimler ile düzeltilmesi istenilen bölümler revize edilmektedir. Çalışma teslim edildikten sonra ücretin kalan yarısı talep edilmektedir.
Hizmet verdiğimiz sektör bilgi temelli olduğu için ücretin yarısının peşinen tarafımıza yatırıldığını görmeden çalışmaya başlamamız mümkün değildir.
Çalışma şekli konusunda da açıklandığı gibi muhtemel sorunların en aza indirilmesi için düzenli olarak danışman hocalara çalışmalarımız gönderilmekte ve sürekli geri bildirim alınmaktadır. Gelen geri bildirimlere göre çalışmaların revize edilmesi bizim sorumluluğumuzdadır.
Anket içerikli çalışmalarda anket ile ilgili tüm aşamalar çalışmanın sahibine aittir. Bu çalışmalar anketin seçimi, izin alma aşamaları, anketin uygulanma sürecinin tamamı ve tüm verilerin Office Excel programına aktarılma işlemleridir. Sadece anket ile ilgili analiz ve yorumlamaların yapılması süreçleri işletmemize ait olmaktadır. Fakat, uluslararası geçerlilik ya da güvenilirlik beklenmeyen ve danışman hocalarca öğrencinin kendisinin hazırlaması talep edilen anketlerde ise istenmesi halinde ücret farkı alınması kaydı ile anketler tarafımızca hazırlanmaktadır.

Tez Yazdırma, Hazırlama ve Danışmanlık Konularında Profesyonel Destek Almak İçin