Sipariş Süreci Nedir ve Nasıl Çalışır ?

Tez, proje ya da makale alanlarında danışmanlık ya da yazdırma işleminde mutabık kalınan öğrencilerin, çalışmalarının detaylarının yer aldığı sipariş formunu doldurmaları gerekmektedir.

TBu form tarafımızca incelenmekte, formda yer alan bilgilere istinaden çalışma sürecinizi organize edecek ve konu üzerinde uzman olan ekip üyeleri ile iletişime geçilmektedir. Sistemimize başvurunuzun ulaşmasının ve çalışmanızı yürütebilecek bir uzman tespitinin ardından, ön sipariş formunda bize iletmiş olduğunuz e-posta adresinize bir bilgilendirme mesajı gönderilir ve aşağıda detayları sunulan çalışma süreci başlatılmış olur.

siparis 1-min

Sipariş verdiğiniz tez, makale, proje ve ödev için izlemekte olduğumuz yol haritası aşağıdaki gibidir:

-Konu ile ilgili kaynak taraması yapılması ve kullanılabilitesi olan kaynakların derlenmesi
-Outline (içindekiler) kısmının ve nicel çalışmalar için ilgili kaynakların (anket, sayısal datalar vb.) belirlenmesi
-Öğrenciye outline (içindekiler) bölümü ile birlikte nicel çalışmalarda kullanılan kaynakların (anket, sayısal veriler vb.) gönderilmesi ve kendisinin yapacağı danışman görüşmesi sonunda ana şablon üzerinde mutabık kalınması
-Danışmandan gelecek talep doğrultusunda çalışmanın ilk bölümünün hazırlanma aşamasına geçilmesi
-Hazırlanan bölümlerin parça parça öğrenciye iletilmesi sureti ile, danışmanın her parçada onayının alınması
-Analiz uygulaması varsa, gerekli programların kullanılması sureti ile analizlerin yapılması ve yorumlanması
-Tartışma bölümü öncesinde tüm parçaların birleştirilerek öğrenciye sunulması ve savunma öncesi ön hazırlıkların başlatılması
-Alınacak onay doğrultusunda sonuç, tartışma ve öneri bölümlerinin yazılarak savunma tarihinin beklenmesi
-Yapılacak savunma işlemi için slaytın hazırlanması
-Savunmanın birkaç gün öncesinde tez üzerinde sunum yapmak üzere öğrenci ile buluşulması (yüzyüze görüşme imkanı bulunmayan öğrenciler ile telefon, skype vb. enstrümanlar aracılığı ile görüşme sağlanmaktadır)

siparis 2-min

Yukarıda özetlenen program çerçevesinde hareket edildiğinde, her şeyden önce öğrencinin temel kaygısı olan "çalışmanın başkaları tarafından düzenlendiği anlaşılır mı?" sorusu engellenmiş olmaktadır.

Kendisi ile sık sık görüşme gerçekleştirilen danışmanlar, jüri koltuğunda oturan diğer arkadaşlarını da etki altında bırakacak şekilde yapılan araştırmayı benimseyecek ve öğrenci sonuç itibari ile tez savunmasında başarılı bulunacaktır. Bununla birlikte yapılacak olan görüşmede amaç tezi tam anlamı ile öğrenciye tanıtmak ve öğrenci için "tez yazdırma" şeklinde özetlenen sürecin "öğrencinin çalışmayı sahiplenmesi" sürecine dönüşmesini sağlamaktır. Tez içerisinde nicel araştırma yer alıyor ise, öğrenciye analizler detaylı biçimde aktarılır ve çalışma sırasında kullanılan programlar öğrenciye tanıtılır; başlangıç düzeyinde de olsa öğrenci, ilgili programlar hakkında bilgili hale getirilir. Uygulanan bu yöntem sayesinde öğrenci, jüri tarafından analizler hakkında yöneltilen sorulara cevap verecek hale getirilmiş olur.

siparis 3-min

Yapılan işlerde dikkat çekilmesi gereken konulardan bir tanesi de kullanılan kaynaklardır. Akademik camianın genel kanısına göre, araştırmada kullanılan kaynaklar ne kadar güncel olursa, başarı oranı da o denli yükselmektedir. Bu nedenle 2000 yılı ve üzeri kaynakları kullanma prensibi ile yola çıkan bir tez danışmanlık ajansı olarak, kullanıdığımız tüm kaynakları iş bitiminde teslim etmekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz tez danışmanlıklarında dikkat ettiğimiz hususlardan bir tanesi de intihal konusu olup, her aşamada ithenticate ve turnitin üzerinden kontroller sağlanmakta, ilgili raporlar öğrenciye de iletilmektedir. Tezin son aşamasında alıntılama oranının maksimum %15 düzeyinde kalması taahhüt edilmektedir.

siparis 4-min

Tez Yazdırma, Hazırlama ve Danışmanlık Konularında Profesyonel Destek Almak İçin