Tez Hazırlama Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekli Olan Başlıca Hususlar

Tez hazırlama oldukça çaba gerektiren bir süreci kapsamaktadır. Zaman ve emek bakımında özverili bir sürecin etkili olduğu tez hazırlama döneminde bazı hususlara dikkat edilmesi hayati önem taşımaktadır. Tez hazırlanırken dikkat edilmesi gerekli olan hususları sıralayacak olursak;
• Tez konusunun belirlenmesi
• Tezin amaç ve yönteminin belirlenmesi
• Konuyla ilgili kaynak taramasının yapılması
• Tezin yazılması

tez hazirlama 1-min

Tez hazırlama faaliyetinin başlıca özellikleri yukarıdaki gibi sıralanabilmektedir. Tez konusunun belirlenmesi hususu esasen tez yazım sürecini baştan sona etkileyen bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Tezin amaç ve yönteminin belirlenmesi ise; tezin hedefinin belirlenmesi için etkili olan bir aşamayı ifade etmektedir. Yine belirlenen tez konusuyla ilgili bir kaynak tarama faaliyetinin yapılması, yeni bir bilgi ortaya koyabilmenin önünü açmaktadır. Son olarak ise; konunun yazılması, belirli kurallar dahilinde yazılması gerekli olan bir hususu tanımlamaktadır.

tez hazirlama 2-min

Tez Hazırlama Faaliyetinin Ücretlendirilmesi

Bilimsel düşünce doğrultusunda özgün bir bilginin oluşmasını sağlayarak orijinal bir anlatımla aktarılma çalışması tez hazırlama faaliyetinin içeriğini oluşturmaktadır. Bu bağlamda tez hazırlamak işi esasında bilimsel araştırma basamaklarına dikkat edilerek yapılmasa gerekli olan bir çalışmayı ifade etmektedir. Bu noktada faaliyet gösteren pek çok tez danışmanlık merkezi bulunmaktadır. Tez hazırlama merkezlerinin belirlemiş olduğu tez hazırlama fiyatları doğrultusunda bu hizmetler ücretlendirilmektedir. Her hizmetin bir maliyetinin olduğu düşünüldüğünde tez hazırlama hizmetinin de ücretlendirilmesi normal karşılanmaktadır.

tez hazirlama 3-min

Tez Yazımıyla İlgili Önemli Hususların Özellikleri

Tez yazımı oldukça hassas ve hata kabul etmeyen bir süreci tanımlamaktadır. Özellikle konunun belirlenmesi aşaması, teze yön veren olgu olduğu için oldukça dikkat gerektiren bir husus olmaktadır. Bu noktada etkili bir katalog listesi taramasının yapılması, konuyla ilgili yeterince kaynağın olup olmadığının bilinmesi için önem taşımaktadır. Her tezin belirli bir amaca hizmet etmesi şart olmaktadır. Bu tez konusunu neden araştırıyorum? Sorusuna verilecek yanıt, tezin genel amacını yansıtıyor olmaktadır. Bilimsel bir araştırma özelliklerine göre hazırlanması şart olan tez araştırmanlarının, bilim dünyasında kabul görmüş olan kaynaklardan faydalanmış olması şart olmaktadır. Bu noktada kaynakçaların güvenilirliği ve doğruluğu, tezin de kabul görmesini etkileyen bir faktördür.

tez hazirlama 4-min

Tez Yazdırma, Hazırlama ve Danışmanlık Konularında Profesyonel Destek Almak İçin

Başarı Garantisi

Tecrübe

Özgünlük

Gizlilik